image

SÜNNITRAUMA BAASMAATRIKSID

Stanislav Grof, transpersonaalse psühhoogia rajajaid, uurinud üle poole sajandi omaenda ja tuhandete katsealuste hämmastavaid kogemusi LSD-teraapia ja holotroopse hingamise raames, avastas sünnitrauma kui inimelu süvima trauma ning selle tohutu mõju kogu meie edasisele elule. Just sünnitrauma käigus sünnivad meie komplekside tuumad – läbi mille edaspidi oma olemist tajume ja korraldame.

Sünnitraumast suuremat stressi tekitab elus veel aid ränk füüsiline vägivald vastsündinu suhtes.

Grof avastas sünniprotsessi neli järku ehk „baasmaatriksit”, mida võiks nimetada nende ilmumise järjekorras Paradiisiks, Põrguks, Puhastustuleks ja Taevaks (nimetused – P. Liiv). Seega on Hea ja Kuri sünnitraumas tasakaalus – nagu peaksid olema ka meie positiivsed ja negatiivsed kompleksid. Ometigi kipub valitsema meie elus mingi üks teatud baasmaatriks neist neljast. Miks? Põhjus selles, et sünni käigus võivad nimetatud sünnifaasid olla erineva pikkuse, raskusastme ja seega mõjuga meie elule, sünnitades täiesti erinevaid Isiklikke Müüte ja tuumuskumusi, läbi mille me maailma näeme. Siit võib-olla ka Calvini jutt igaühe predestineeritusest Taevasse või Põrgusse.
Näiteks kui meie sünnituses oli kõige mõjusam Põrgu faas, on meie maailmavaade reeglina pessimistlik, täis väljapääsmatuse- ja lootusetusetunnet ning ängi. Sellest on sündinud näiteks Sartre`i ja Camus` ateistlik eksistentsialism, lood Sisyphosest, Ahasveerusest jt.
Kuna mõlemad müüdikangelased piinlesid Põrgu tõttu kohutavas üksinduses, siis võib neis näha „põrguelanike” sümbolit – kes oma kuritegudega on endast lähedased lõplikult eemale hirmutanud ja keda nüüd kõik põlgavad ja kellest eemale hoiavad. Selle koondsümboliks on Saatan, kes Inimsuhete Taevast igaveseks välja heidetud kohutavasse üksindusse lootuses „petta sinna” veel teisigi – kes siis üksteistki hävitama kiirustavad….

Ja ei ole päris nii, et „Jumal ei anna meile kannatust üle meie jõu” – Põrgu või Puhatustule maatriks võibolla nii intensiivne, et võib tõugata endatapule, kusjuures sel juhul valitakse „lähim pääsemine” (kas Paradiisi või Taevasse) ja sellest valikust sõltub isegi endatapu laad (paradiislikult „mahe” või taevalikult „plahvatuslik”). Ka kui inimene saab surma õnnetusjuhtumis, võib surma viis viidata tema valitsevale baasmaatriksile. Muide – endatappu vaatleb Grof kui inimese püüdu ego surma järele (III-IV BM vahetus), kuid kuna seda psüühiliselt ei õnnestu saavutada, loodetakse sama füüsilisest endahävitamisest.

Sünnikanali kogemusest omakorda on sündinud maailma religioonides nii palju rituaalselt taasesitatav Kangelase Müüt. Näiteks Kristuse Tee läbi Puhastustule ja Põrgu Taevasse, samuti Kalevipoja Lugu (mis oma arengus küll poolele teele jääb).

Kui inimene mõne võimsa kogemusteraapia mõjul elab uuesti läbi oma sünnitraumat, siis ta kogeb seda tihti korraga kolmel tasandil: tollaste kehaliste aistingute, sellega kaasnenud emotsioonide ja metafüüsiliste nägemuste plaanis. Kusjuures kõik kolm võivad olla hämmastavalt, tavateadvusele isegi kujuteldamatult intensiivsed. Kuid nende läbielamine, nendest läbi minemine nüüd, täiskasvanuna, võib anda hämmastavat teraapilist efekti – kuni kompleksituumade Grofi poolt oletatud „lahustumiseni” välja.

Loodusrahvad on kümneid tuhandeid aastaid korraldanud selliseid, sügavas teadvuse muutunud seisundis sünnitraumat integreerivaid riitusi, enamasti psühhodeelsete taimede (või ka loomade) võimendusel, säilitades ilmselt tänu sellele oma tohutu jätkusuutlikkuse ja paljudel juhtudel ka helguse, õnnelikkuse.

Järgnevas vaatleme meie elu nelja „baasmaatriksit” lähemalt.
 image
 
ESIMENE BAASMAATRIKS - PARADIIS

Algne ühendus Emaga, taevased sfäärid ja paradiisid, kosmiline ühtsustunne.
Sünnituse selle tasandi kogemuste okeaanilised ja sümbiootilised mõõtmed viisid Grofi mõttele paralleelist rahuliku emakasisese eksistentsiga. Mõned Grofi patsiendid andsid anekdootlikke kirjeldusi õndsast, okeaanilisest elust emakas. Selle tasandi iseloomulikud jooned ja tagajärjed sisaldasid Walter Pahnke üheksat müstilist kogemust.
Harva ilmnes esimese baasmaatriksi käigus ka negatiivseid emakasiseseid mälestusi („halb üsk”), põhjustatud abordikavatsustest, narkootikumide tarvitamisest, haigustest või emotsionaalsetestr pingeseisunditest - mida kirjeldasid tõsisemate häiretega patsiendid, kogedes mh mürgistatusetunnet. Sel juhul nähti koletuslikke deemoneid, vihaseid loomi, salakavalat, kõikeläbistavat kurjust.

TEINE BAASMAATRIKS - PÕRGU

Üks hullemaid holotroopseid kogemusi.

Emaka kokkutõmbed on alanud, kuid emakakael pole veel avanenud. Sagedasemad kaebused kehalises plaanis olid hingamisraskustele lisaks “peavõru”-laadsed peavalud, kumin kõrvades, uimasus, lihaspinge, tõmblused ja värinad, südamepekslemine, higistamine, vahelduvad külma- ja kuumahood ning valud erinevates kehaosades - mõnigi koos rakumälule viitavate muljundite jms füüsilise trauma jälgedega „sündija” kehal.

Emotsionaalses plaanis tekkisid vastupandamatud süümepiinad, tohutu ängistus ning totaalne abitus ja lootusetus, nagu kaoks kõik ühekorraga käest; üksindus, elu absurdsusetaju, eksistentsiaalne äng. Ka suremise, hulluksmineku ja tagasipääsmatuse tunne. Muide, ateistliku eksistentsialismi juuri võib otsida mh Jean-Paul Sartre`i ühest meskaliiniseansist, mida valitses BPM II ja kus jäi palju lahendamata otsi.

Mentaalses plaanis kangastusid patuste väljakannatamatud piinad Põrgus, ristilöödud Jeesuse või Sisyphose talumatud vintsutused. Kohtumine igavese needusega. Hinge Pime Öö. Sellesse sisenenud patsiendid kirjeldasid sageli tunnet, nagu oleksid nad jäänud kosmilisse keerisesse või spiraali või langenud kosmilisse kuristikku; sisenenud pikka pimedasse tunnelisse või müütilise koletise poolt alla neelatud. Laskumine allilma, surmasfääri või Põrgusse.

Patsiendid soovisid passiivset enesetappu. Sellel teadvusetasandil valitses sügav agoonia, kuid emotsioonide ainult vähene vallapääsemine.

Lahendus: olukorrale täielik alistumine ja selle aktsepteerimine, mis võib viia vaimse avanemiseni, mille mõju võib olla tohutu puhastav ja vabastav.

Sellest maatriksist saab alguse Kangelase Tee universaalne motiiv - mis siis täie hooga jätkub ja teostub järgmises baasmaatriksis. 
image
 
KOLMAS BAASMAATRIKS - PUHASTUSTULI

Emakakael avaneb ja loode liigub sünnikanalisse, kus kogeb survet, valu ning sageli hapnikupuudust ja lämbumistunnet. Algab surma-uuestisünni titaanlik heitlus, mis saavutab hiiglaslikud ja katastroofilised mõõtmed. Intensiivsed energiavood läbi keha sünnitavad agressiivseid ja sadomasohistlikke kujutelmi – nägemusi mõrvadest, enesetappudest, vägistamistest jt verd tarretama panevatest julmustest. Kogetakse paradoksaalset samastumist ühtaegu nii piinaja kui ka ohvriga. Kannatused, eriti lämbumisega seotud, tekitavad veidrat seksuaalset erutust ning lõpuks ekstaatilist joobumust - tohutut seksuaalset kirge koos pornograafiliste nägemuste, piltidega ekstravagantsetest erootilistest mängudest jms-st. Samas satutakse segadusse, kui kogetakse ühtaegu intiimsust ja vastikust, puutudes kokku vere, uriini ja roojaga. Kangastuvad nõidade sabatid, saatanlikud orgiad, Musta Missa rituaalid - segu surmast, hälbivast seksuaalsusest, valust, hirmust, agressioonist - muutus millesse saabub tavaliselt alles koos lõpliku allaandmisega. Sünnib uus tunne tähendusrikkast teekonnast – kadalipu läbimisest või tunneli lõpust paistva valguse poole jooksmisest. Lõpupoole muutub valu intensiivsemaks, kuni põimub või läheb täienisti üle kirgedest laetud metsikuks joobumuseks koos keha läbistavate joovastavalt intensiivsete energiatega. Kangastuvad jumalused, pooljumalad, surma ja uuestisündi sümboliseerivad kangelased – agoonia ja ekstaasi piiril – ka seguna mõlemast. Puhastustuli – mis valmistab ette vaimseks uuestisünniks. Fööniks – kes tõuseb tuhast.
See staadium kulmineerus peaaegu alati kogemusega surmaeelsest seisundist. Kui patsientide pulss muutus niitjaks, arvas Grof, et nad võivadki surra LSD korduva manustamise tõttu.
 image
 
NELJAS BAASMAATRIKS

Plahvatuslik vabanemine ja sisenemine valgusse. Raske sünni puhul aeglane taastumine halvavast haigusest või toibumine pohmellist

Teekond kolmandast baasmaatriksist neljandasse tähendas täielikku alistumist ja hävingut kõigis mõeldavates variantides. Kogemus oli patsiendi seisukohalt surmaga äravahetamiseni sarnane. Sellele täielikule loobumisele ja surmale järgnesid kujutlused pimestavast valgusest, tohutu paisumise tunne, kergendus äsja surmast pääsemise järel ning seosed elus aset leidnud kogemustega, kus napilt surmasuust pääseti. Patsiendid tundsid puhastumist ja kõigi pattude andekssaamist. Täheldati tohutuid armastuse, alandlikkuse ja solidaarsuse puhanguid kogu maailma vastu. Suurenes aukartus looduse ilu ees ning aistingud olid teravaimad. Patsiendi kogemuslik maailm sündis uuesti. Uuenes elu põhiväärtuste – ilu, õigluse, teenimise, armastuse, enese ja teiste austamise hindamine.
See üleminek tähistas teekonda negatiivse laenguga kompleksidest positiivse laenguga kompleksideni ning kogu seansi alatoon muutus järjest tugevnenud negatiivsest spiraalist järjest tugevnevaks positiivseks spiraaliks. Selle tasandi kogemused mõjutasid edasist reaalsusetaju ja tõlgendamist.

 

Eelnev jutt on täiendatult pärit aadresilt: http://www.elukestevareng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=56

...ja see oli mõeldud selleks, et anda teile aimu, kui tähtis on sünniprotsessi arvestamine lapse kasvatamisel. Arvestades  sünniprotsessis kaasa saadut, oleme palju teadlikumad lapse  tuleviku kujundamisel, osates arvestada tema juba saadud haavu, mida me saame siis kasvatusega tasandada.

Selleks ma pakungi lapse sünniprotsessi analüüsi ja traumade kaardistamist. Selle käigus me arutame emaga läbi sünnituse üksiikasjad ning uurime taustsüteemi mõistmiseks natuke ka ema suhet maailma. Analüüsi käigus me kaardistame võimalikud tekkinud kompleksid, mis suurima tõenäosusega lapse elu tulevikus mõjutama hakkavad ning mõtleme ka võimalike leevenduskäitumiste peale, mille tulemusena ema peaks saama ülevaate lapse tulevast elu kujundavatest baasuskumustest.

Vt ka minu artiklit: Sünniprotsessist saame kaasa elu aluskogemuse.

Kogu infovahetus on reeglina võimalik meili teel. Vajadusel viin emaga läbi 1-2 vestlusseanssi a' 45 min. Analüüsi kokkuvõtte teen kirjalikult.

Analüüsi kogumaksmus on   120 EUR.